Šiandien menininkai stengiasi būti unikalūs ir naujoviški. Choro menas - ne išimtis. Tapo svarbu ne tik gerai dainuoti, bet ir aplinka, dirigento ir choristų įvaizdis, atmosfera. Viena iš tokių originalių išraiškos formų – 2009 m. atsiradęs virtualus choras – „Lux Arumque“, kuriame dainavo 185 žmonės. Pastarojo išradėjas, JAV kompozitorius Ericas Whitacre'is, tokį chorą apibūdina kaip visuotinį reiškinį, sukurtą pačių choro dainininkų, kuris suburia žmones iš viso pasaulio, mylinčius muziką ir gebančius pažvelgti į chorinį dainavimą šiuolaikiškai.

2020 m., siaučiančios pandemijos akivaizdoje, subūrėme naują virtualų CHORŲ CHORĄ „Vakar ir visados“. Virtualioje erdvėje dainavo 152 dainininkai iš 16-kos Lietuvos chorų, kurie įrašė Gintauto Venislovo kompoziciją Marcelijaus Martinaičio žodžiais. Specialiai šiam projektui G. Venislovas sukūrė naują aranžuotę.

Chorų choras „Vakar ir visados“

Kompozitorius Gintautas Venislovas
Teksto autorius Marcelijus Martinaitis
Chormeisteris Linas Balandis
Vaizdo režisierė Karolina Sinkevičiūtė
Garso režisierius Paulius Ramonas
Galutinio suvedimo garso režisierius Artūras Pugačiauskas
Koordinatorė Ingrida Alonderė
Koordinatorius Kristijonas Bartoševičius
Programuotojas Antanas Rudaitis
Virtuali mokykla MuMok

Projekte dalyvavo dainininkai iš Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“, Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišraus choro, Kamerinio choro „Brevis“, Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“, VDU akademinio mišraus choro „Vivere cantus“, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišraus choro, Kauno mišraus choro „Saluto“, Vaikų choro „Ugnelė“, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos choro „Krantas“, Radviliškio muzikos mokyklos choro „Saulės vaikai“, Ansamblio „Draugiški projektai“, Policijos departamento prie VRM moterų ansamblio, Vokalinio ansamblio „B2“, Elektrėnų KC vokalinio moterų ansamblio „Eldija“.